Skip to the content

Økonomi

Har du brug for en regnskabschef til månedlig rapportering, gennemgang af bogholderiet, support til bogholderifunktionen, og løbende sparring til ledelsen.

Breinholt har mangeårig erfaring som revisor og fungeret som regnskabschef hos flere mindre og mellemstore selskaber.

Har succes med rådgivning til virksomheder som vil vækste, og har hjulpet flere kunder til succes.

Få hjælp til styringsværktøjer af virksomheden, og få medarbejderne involveret og motiveret.

Skatteoptimering

Kender du den følelse at få penge tilbage skat? Det er den følelse jeg får frem hos dig!

Ved en effektiv og tilrettelagt planlægning kan man spare og optimere sine skattebetalinger. Dette er en af Breinholt’s spidskompetencer. Kunne du tænke dig at vide i god tid hvordan din skat bliver? Eller kunne du tænke dig at få input til hvordan du kan optimere denne?

Systemeffektivisering

Er du kørt fast i gamle systemer og syntes det er svært at vælge hvilket IT system der er bedst, så kontakt Breinholt.

Breinholt har hjulpet rigtig mange kunder med valg af det økonomistyringssystem som er bedst for dem, samt stået for opsætning, implementering og uddannelse af medarbejderne.

En vigtig pointe er at alle systemer er effektive og kan tale sammen så virksomhedens forskellige afdelinger ikke foretager ekstra arbejde.

Nu er der fokus på automatisering og optimering af systemerne, og der findes mange gode systemer som letter arbejdsbyrden i bogholderiet betydeligt. Hvem kunne ikke tænke sig at have et opdateret bogholderi (uden at røre en finger) og kunne se hvem der NU skylder virksomheden penge?

Rådgivning

Hos Breinholt har vi erfaring med løbende rådgivning om alt fra valg af finansieringsløsninger, bestyrelsesarbejde, omstrukturering og generationsskifte, skattesager m.v.

Her kan du se hvad vi bl.a. har hjulpet vores kunder med:

•  Rådgivning i skattesager, samt deltagelse i retsager ved bl.a. skatteankenævn.

•  Rådgivning om generationsskifte, skattefri virksomhedsomdannelse, fusion, spaltning.

•  Rådgivning af iværksættere ved opstart og etablering af virksomhed.

•  Rådgivning om skattemæssige forhold for selskaber, koncerner, personlige virksomheder, herunder skattemæssige risici og indhentning af bindende svar.

Assistance

Vi har bl.a. hjulpet vores kunder med:

• Assisteret kriseramte virksomheder, med likviditetsopfølgning og løbende afrapportering til pengeinstitutter. Samt rådgivning om rekonstruktion af kriseramte selskaber.

• Bistået kunder ved bankmøder, herunder ansøgning om driftskreditter, udarbejdelse af investeringskalkuler samt førte forhandlinger om skift af kreditinstitut.

• Bistået ved valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivet om leasing kontra køb, valg af finansieringsprodukter etc.

• Deltaget i bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminarer og generalforsamlinger i såvel mindre virksomheder som større virksomheder med en bred aktionærkreds, herunder foretaget præsentationer. Formålet med deltagelsen var gennemgang af regnskabsmateriale, overblik over fremtidig budgettering, samt input til strategi m.v.

Regnskab

Udarbejdelse af årsrapport, specifikationer samt selvangivelse for selskaber og personligt erhvervsdrivende.

Budget
Et budget skal efter vores mening kun udarbejdes hvis det aktivt benyttes i virksomheden. Vi har erfaring med at bruge budgettet som styringsværktøj og ved en medarbejderinvolvering og løbende information om hvor vi er ifølge planen kan bruges til at vækste og få mere på bundlinjen.
 
Vi har udarbejdet drifts- og likviditetsbudgetter herunder udarbejdet budgetmodeller med integrationer til bl. a. produktionssystemer m.v.

Bogholderi

For selskaber og personligt erhvervsdrivende.

Bogholderi

Vi udfører almindelige bogholderiopgaver, fakturering, betalinger samt foretager løbende afstemninger og opgørelse af momstilsvar m.v.

Løn
Vi hjælper med opsætning af lønsystemer samt integration til økonomistyringssystemer. Vi kan også sagtens stå for lønudbetalingen.

Første møde er altid gratis!

Det er vigtigt for Breinholt at der er den rette kemi og vi vil gerne mødes og fortælle om hvordan vi kan hjælpe netop dig!